Priemysel, hutníctvo a ťažba:

Energetika - články palivové a solárne
Energetika - elektrárne
Energetika - energetické zariadenia
Energetika - palivá - výroba
Energetika - para a dodávky tepla
Energetika - plynárne
Energetika - topné oleje
Energetika - záložné zdroje energie
Hutníctvo - hutné materiály
Hutníctvo - keramická výroba
Hutníctvo - odliatky
Hutníctvo - sklárne
Hutníctvo - zinkovne
Hutníctvo - žiaruvzdorné výrobky a materiály
Oleje, maziva a filtry
Plasty
Plasty - fólie
Plasty - nádrže
Plasty - polotovary
Plasty - potrubie
Plasty - predaj
Plasty - vstekovanie plastov
Plasty - výroba
Plasty - výrobky z plastu
Plasty - vzduchotechnika
Tabakový priemysel
Ťažba, suroviny - bane
Ťažba, suroviny - drahé kovy
Ťažba, suroviny - drevo
Ťažba, suroviny - nerasty
Ťažba, suroviny - neželezné kovy
Ťažba, suroviny - ropa a ropné výrobky
Ťažba, suroviny - rudy kovové
Ťažba, suroviny - uhlie a koks
Ťažba, suroviny - zemný plyn
Ťažba, suroviny - železo

Dodávatelia

EZOP Slovakia, s.r.o. Horné Naštice 207, 95641 Horné Naštice

Stavebné, revízne, búracie, zámočnícke práce. čistiace práce vrátane prác súvisiacich s prislúchajúcou technológiou a potrubnými rozvodmi
- revízie (nedeštruktívne skúšanie) nádrží aj na ropné produkty, technologických zariadení s vydávaním protokolov,
- Údržba a oprava pripojených potrubí a skladovacích nádrží
- Servis potrubí a zariadení skladovacích nádrží
- Inšpekcia a údržba príslušných potrubí a skladovacích nádrží
- Renovácia a opravy potrubí a zariadení skladovacích nádrží
- Technická podpora pre potrubia a zariadenia skladovacích nádrží
- odstraňovanie a likvidáciu starých enviromentálnych záťaží,
- rekonštrukcie a servis technologických zariadení ropných látok,
- zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov po čistení ropných nádrží,

>detail

Arpád Untermayer ADUKO TRANS Záhradnícka 1, 90301 SENEC

Zhotovenie oceľovej konštrukcie,haly návestidla,navigačné smerové konštrukcie,konštrukcie pod fotovotaické panely,konštrukcie iné.
>detail

TVARPLAST SK, a.s. Šurianska cesta 10031/25, 94002 Nové Zámky

Velkoobchod, maloobchod, voda, plyn, kúrenie, kanalizácia, sanita.
Nové Zámky, Košice, Prešov
>detail

BABIKA PLAST s.r.o VRAKUNSKA 37, 82106 BRATISLAVA

PREDAJ A MONTAŹ PLASTOVYCH OKIEN A DVERY, ŹALUŽIE.SIETKY.PARAPETY.BALKONOVE STENY.
>detail

KORVETA, s.r.o. Kubínska 50, 851 01 Bratislava

Pätnásťčlenný tím remeselníkov, technikov a inžinierov má meno KORVETA.
Pôsobíme od roku 1994 - naše skúsenosti budú k dispozícii aj Vám.

Ponúkame:
1/ brány a ploty
2/ schody a zábradlia
3/ presklenné vstupy do budov - pre bytovky: vchody, rampy, striešky, kontajnerové stojiská...
4/ iné kovové výrobky pre Vašu stavbu
5/ špeciálne práce

Pracujeme najmä s materiálmi oceľ, antikora, hliník.
V prípade potreby zabezpečujeme aj ďalšie remeselné činnosti. Ponúkame vždy kompletný výrobok so službami od návrhu, zamerania, výroby, montáže.
>detail

ERCOM s.r.o. Nám. sv. Martina 722/57, 08271 Lipany

Poskytovanie služieb v lesníctve, nákup a predaj palivového dreva.
>detail

GOLD tím, s.r.o. Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Výroba a predaj drevených peliet – ekonomické palivo. Robíme aj dovoz peliet vozidlami s hydraulickou rukou. Na výrobu peliet používame peletovaciu linku, ktorá získala viaceré ocenenia

Zemné práce - naše služby pozostávajú z prípravných, hlavných a dokončovacích prác. Vykonávame zemné práce minibagrom, ktorý je ideálny na kopanie základov pre stavby, kde sa v prípade dobrého zloženia pôdy dajú základy vykopať veľmi presne. Máme skúsenosti aj so zemnými prácami v ťažkom teréne. Prídavným zariadením k minibagru je aj hydraulické kladivo HN160Q. Vykonávame tiež kontajnerovú dopravu.
>detail

VISO s.r.o. Brezová 679, 92901 Dunajská Streda

firma sa zameriava na Energetiku, vykurovanie, voda, kanalizácia, vodoinštalatérstvo, plyn – rozvody, inštalácie. Ponúkame realizácie a v rámci služieb aj poradenstvo.
>detail